Tämä sivusto käyttää evästeitä...
Lisätietoja

Versio 1.0

SmartCryptoClub-verkkosivusto, joka sijaitsee osoitteessa https://smartcrypto.club/, on SmartCryptoClubille kuuluva tekijänoikeuksin suojattu teos. Tiettyihin Sivuston ominaisuuksiin voidaan soveltaa lisäohjeita, ehtoja tai sääntöjä, jotka julkaistaan Sivustolle näiden ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki tällaiset lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisällytetään viittauksina näihin ehtoihin.

Nämä käyttöehdot kuvaavat oikeudellisesti sitovia ehtoja, jotka valvovat sivuston käyttöä. KIRJOITTAMALLA SIVULLE TÄYTÄT EHDOT NÄYTETTÄVÄT ja vakuutat, että sinulla on valta ja kyky tehdä nämä ehdot. SIVUSTON PÄÄSY ON PITÄÄVÄ VÄHINTÄÄN 18 VUOTTA. JOS ET ole eri mieltä näiden ehtojen kaikista säännöksistä, älä kirjaudu sisään sivustoon ja / tai käytä sitä.

Nämä ehdot edellyttävät välimiesmenettelyn osan 10.2 käyttöä yksilöllisesti riitojen ratkaisemiseksi ja rajoittavat myös käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja riitatapauksissa.

Pääsy sivustolle

Näiden ehtojen alainen. Yritys myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan, rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Sivustoa vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset. Näissä Ehdoissa sinulle hyväksyttyihin oikeuksiin sovelletaan seuraavia rajoituksia: (a) et saa myydä, vuokrata, vuokrata, siirtää, luovuttaa, jaella, isännöidä tai muuten kaupallisesti käyttää Sivustoa; (b) et saa muuttaa, tehdä johdannaisia teoksia, purkaa, kääntää käänteisesti tai suunnitella mitään sivuston osaa; (c) et saa käyttää Sivustoa rakentaaksesi samanlaista tai kilpailukykyistä verkkosivustoa; ja (d) jollei tässä nimenomaisesti mainita, mitään Sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin mainita, tulevaa julkaisua, päivitystä tai muihin Sivuston toimintojen lisäyksiin sovelletaan näitä ehtoja. Kaikki Sivuston tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset on pidettävä kaikissa niiden kopioissa.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston ilmoittamalla siitä sinulle etukäteen. Hyväksyit, että Yritys ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle Sivuston tai sen osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Ei tukea tai huoltoa. Hyväksyt, että Yrityksellä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle mitään tukea Sivustoon liittyen.

Lukuun ottamatta mahdollisesti toimittamaasi Käyttäjäsisältöä tiedät, että kaikki Sivuston ja sen sisällön immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, ovat yhtiön tai sen toimittajien omistuksessa. Huomaa, että nämä ehdot ja pääsy sivustolle eivät anna sinulle mitään oikeuksia, omistusoikeutta tai kiinnostusta immateriaalioikeuksiin tai lukuun ottamatta osiossa 2.1 mainittuja rajoitettuja käyttöoikeuksia. Yritys ja sen toimittajat varaavat kaikki oikeudet, joita näissä ehdoissa ei ole myönnetty.

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset; Muut käyttäjät

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin ja / tai näyttää mainoksia kolmansille osapuolille. Tällaiset kolmannen osapuolen linkit ja mainokset eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen linkeistä ja mainoksista. Yritys tarjoaa pääsyn näihin kolmansien osapuolten linkkeihin ja mainoksiin vain sinulle sopivaksi eikä tarkastele, hyväksy, seuraa, hyväksy, takaa tai esitä mitään kolmansien osapuolten linkkejä ja mainoksia koskevia huomautuksia. Käytät kaikkia kolmansien osapuolten linkkejä ja mainoksia omalla vastuullasi, ja sinun tulee noudattaa asianmukaista varovaisuutta ja harkintaa. Kun napsautat mitä tahansa kolmannen osapuolen linkkejä ja mainoksia, sovelletaan sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien kolmannen osapuolen yksityisyyttä ja tiedonkeruuta koskevat käytännöt.

Muut käyttäjät. Jokainen Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta omasta Käyttäjäsisällöstään. Koska emme hallitse käyttäjän sisältöä, ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän tai muiden toimittamasta käyttäjän sisällöstä. Hyväksyt, että yritys ei ole vastuussa mistään tällaisen vuorovaikutuksen seurauksena aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista. Jos sinun ja minkä tahansa Sivuston käyttäjän välillä on kiista, meillä ei ole velvollisuutta tulla mukaan.

Vapautat ja vapautat ikuisesti Yhtiön ja virkamiehemme, työntekijämme, edustajamme, seuraajat, toimeksiantajat ja luovutat täten jokaisesta menneestä, nykyisestä ja tulevasta riidasta, vaatimuksesta, kiistasta, vaatimuksesta, oikeudesta, velvollisuudesta, vastuusta ja luopuvat siitä kaikenlaiset ja luonteeltaan kaikki toiminnot ja syyt, jotka ovat syntyneet tai syntyvät suoraan tai epäsuorasti Sivustolta tai jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti Sivustoon. Jos asut Kaliforniassa, luovut täten Kalifornian siviililain osasta 1542 edellä mainitun yhteydessä, jossa todetaan: "yleinen vapauttaminen ei ulotu vaatimuksiin, joiden luotonantaja ei tiedä tai epäilee olevan hänen hyväkseen. vapautuksen toteuttamisajankohta, jonka, jos hän tietää, on täytynyt vaikuttaa olennaisesti hänen sopimukseensa velallisen kanssa. "

Evästeet ja verkkojäljitteet. Kuten kaikki muutkin verkkosivustot, SmartCryptoClub käyttää evästeitä. Näitä evästeitä käytetään tallentamaan tietoja, mukaan lukien kävijöiden mieltymykset, ja verkkosivuston sivut, joihin kävijä on päässyt tai käynyt. Tietoja käytetään käyttäjien kokemusten optimointiin mukauttamalla verkkosivujemme sisältöä kävijöiden selaintyypin ja / tai muun tiedon perusteella.

Vastuuvapauslausekkeet

Sivusto toimitetaan sellaisenaan ja sellaisenaan, ja yritys ja tavarantoimittajamme nimenomaisesti luopuvat kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, epäsuoria tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai myyntikelpoisuusehdot. , soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen, otsikko, hiljainen nautinto, tarkkuus tai loukkaamattomuus. Me ja toimittajamme emme takaa, että sivusto täyttää sinun vaatimukset, on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi tai että se on tarkka, luotettava, viruksilta tai muulta haitalliselta koodilta täydellinen, laillinen tai turvallista. Jos sovellettava laki vaatii takuita sivustolle, kaikkien tällaisten takuiden kesto on rajoitettu yhdeksänkymmeneen (90) päivään ensimmäisen käytön päivämäärästä.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletetun takuun kestoa, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoitus

Laki sallii enimmäismäärän, missään tapauksessa yritys tai toimittajamme ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden hankintakustannuksista tai epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista, erityiset tai rangaistavat vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät näihin ehtoihin tai käyttäjän käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sivustoa, vaikka yritykselle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pääsy sivustolle ja sen käyttö on oman harkintasi ja riskin mukaan, ja olet yksin vastuussa laitteellesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuneista vahingoista tai siitä johtuvista tietojen menetyksistä.

Lain sallimissa rajoissa, riippumatta tässä esitetyistä päinvastaisista, vastuumme sinulle tässä sopimuksessa aiheutuvista tai siihen liittyvistä vahingoista rajoitetaan aina korkeintaan 50 Yhdysvaltain dollariin (50 dollaria). Useamman kuin yhden vaatimuksen olemassaolo ei suurenna tätä rajaa. Hyväksyt, että toimittajillamme ei ole minkäänlaista vastuuta, joka johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli vahingonkorvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

Voimassaolo ja irtisanominen. Jollei tästä osiosta muuta johdu, nämä ehdot ovat edelleen voimassa ja voimassa, kun käytät Sivustoa. Voimme keskeyttää tai lopettaa oikeutesi käyttää Sivustoa milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan lukien, jos Sivustoa käytetään näiden Ehtojen vastaisesti. Näiden ehtojen mukaisten oikeuksien päättymisen jälkeen tilisi ja oikeus käyttää Sivustoa ja sen käyttö päättyvät välittömästi. Ymmärrät, että tilisi lopettaminen voi johtaa tiliisi liittyvän Käyttäjäsisällön poistamiseen reaaliaikaisista tietokannoistamme. Yrityksellä ei ole minkäänlaista vastuuta sinulle näiden ehtojen mukaisten oikeuksien purkamisesta. Senkin jälkeen, kun näiden ehtojen mukaiset oikeutesi ovat päättyneet, seuraavat näiden ehtojen määräykset pysyvät voimassa: kohdat 2–2,5, osa 3 ja kohdat 4–10.

Tekijänoikeuskäytäntö.

Yritys kunnioittaa muiden henkistä omaisuutta ja pyytää, että sivustomme käyttäjät tekevät samoin. Sivustollemme liittyen olemme hyväksyneet ja panneet täytäntöön tekijänoikeuslainsäädännön noudattavan politiikan, jossa säädetään kaiken loukkaavan materiaalin poistamisesta ja verkkosivustomme käyttäjien, jotka ovat toistuvasti immateriaalioikeuksien, mukaan lukien tekijänoikeuksien, loukkaajat. Jos uskot, että joku käyttäjistämme loukkaa Sivustoamme käyttämällä laitonta tekijänoikeutta (teoksia) ja haluat poistaa väitetysti loukkaavan materiaalin, seuraavat tiedot kirjallisen ilmoituksen muodossa ( - 17 USC § 512 (c)) on toimitettava nimetylle tekijänoikeusagentillemme:

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;
  • tekijänoikeuksien alaisten teosten tunnistaminen, joiden väität loukkaan;
  • palveluissamme olevan materiaalin tunnistaminen, jonka väität rikkovan ja jota pyydät meitä poistamaan;
  • riittävät tiedot, jotta voimme löytää tällaisen materiaalin;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • lausunto siitä, että uskot vilpittömässä mielessä, että tekijänoikeuksien omistaja, sen edustaja tai laki ei salli haitallisen materiaalin käyttöä; ja
  • lausunto siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat paikkansapitäviä ja väärän valan rangaistuksia, että olet joko tekijänoikeuksien omistaja, jota väitetysti on loukattu tai että sinulla on lupa toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Huomaa, että 17 U.S.C. Lain 512 §: n f momentin mukaan olennaisen tosiasian väärentäminen kirjallisessa ilmoituksessa asettaa valituksen tehneen osapuolen automaattisesti vastuuseen vahingoista, kuluista ja asianajajan palkkioista, joita meille aiheutuu kirjallisen ilmoituksen ja tekijänoikeusrikkomuksen syytöksen yhteydessä.

Kenraali

Näitä ehtoja voidaan ajoittain tarkistaa, ja jos teemme merkittäviä muutoksia, voimme ilmoittaa sinulle lähettämällä sinulle sähköpostia viimeisimpään meille ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ja / tai julkaisemalla näkyvästi ilmoituksen muutoksista Sivusto. Olet vastuussa siitä, että annat meille uusimman sähköpostiosoitteesi. Siinä tapauksessa, että viimeinen meille antamasi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen, lähetämme tällaisen ilmoituksen sisältävän sähköpostin kuitenkin tehokkaaksi ilmoitukseksi ilmoituksessa kuvatuista muutoksista. Kaikki muutokset näihin ehtoihin tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun lähetämme sinulle sähköpostiviestin, tai kolmekymmentä (30) kalenteripäivää sen jälkeen, kun muutosilmoitus on lähetetty sivustollemme. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi Sivustomme uusille käyttäjille. Sivustomme jatkuva käyttö muutoksista ilmoittamisen jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt muutokset ja suostumuksesi sitoutumaan muutosten ehtoihin. Lue tämä välityssopimus huolellisesti. Se on osa yrityksen kanssa tekemääsi sopimusta ja vaikuttaa oikeuksiisi. Se sisältää pakollisen sitovan välimiesmenettelyn ja luokan toimintavapautusmenettelyt.

Välimiesmenettelyn soveltaminen. Kaikki Ehtoihin tai Yhtiön tarjoamien tuotteiden tai palvelujen käyttöön liittyvät väitteet ja riidat, joita ei voida ratkaista epävirallisesti tai vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa, ratkaistaan sitovalla välimiesmenettelyllä yksilöllisesti tämän välimiesoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ellei toisin sovita, kaikki välimiesmenettelyt pidetään englanniksi. Tämä välityssopimus koskee sinua ja yritystä sekä kaikkia tytäryhtiöitä, tytäryhtiöitä, edustajia, työntekijöitä, edunvalvojia, seuraajia ja toimeksiantajia sekä kaikkia ehtojen mukaisesti tarjottujen palvelujen tai tavaroiden valtuutettuja tai luvattomia käyttäjiä tai edunsaajia.

Ilmoitusvaatimus ja epävirallinen riitojenratkaisu. Ennen kuin jompikumpi osapuoli voi hakea välimiesmenettelyä, osapuolen on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle kirjallinen riita-ilmoitus, jossa kuvataan vaatimuksen tai riidan luonne ja perusta sekä pyydetty helpotus. Ilmoitus yhtiölle tulee lähettää osoitteeseen Braubachstraße 1, 60311 Frankfurt am Main. Kun Ilmoitus on vastaanotettu, sinä ja Yhtiö voitte yrittää ratkaista vaatimuksen tai kiistan epävirallisesti. Jos sinä ja Yhtiö ette ratkaise vaatimusta tai riitaa 30 päivän kuluessa Ilmoituksen vastaanottamisesta, kumpikin osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn. Kummankin osapuolen tekemän sovintotarjouksen määrää ei saa paljastaa välimiehelle vasta sen jälkeen, kun välimies on määritellyt palkkion määrän, johon kullakin osapuolella on oikeus.

Välimiesmenettelysäännöt. Välimiesmenettely aloitetaan American Arbitration Associationin kautta, joka on vakiintunut vaihtoehtoinen riidanratkaisupalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa välimiesmenettelyä tässä osassa esitetyllä tavalla. Jos AAA: ta ei ole käytettävissä välimiesmenettelyyn, osapuolten on sovittava vaihtoehtoisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarjoajan valitsemisesta. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarjoajan säännöt säätelevät välimiesmenettelyn kaikkia näkökohtia paitsi siltä osin kuin tällaiset säännöt ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. Välimiesmenettelyä koskevat AAA: n kuluttajien välimiesmenettelysäännöt ovat saatavilla verkossa osoitteessa adr.org tai soittamalla AAA: lle numeroon 1-800-778-7879. Välimiesmenettelyn suorittaa yksi, neutraali välimies. Kaikki vaateet tai riidat, joissa haettavan voiton kokonaismäärä on alle kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 dollaria), voidaan ratkaista sitovalla, ei-ulkonäköön perustuvalla välimiesmenettelyllä helpotusta hakevan osapuolen valinnan mukaan. Jos korvausvaatimus on kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 dollaria) tai enemmän, oikeus tulla kuulluksi määräytyy välimiesmenettelysäännöissä. Kaikki kuulemiset pidetään paikassa, joka sijaitsee 100 mailin säteellä asuinpaikastasi, ellet asu Yhdysvaltojen ulkopuolella ja elleivät osapuolet toisin sovi. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, välimiehen on ilmoitettava osapuolille kohtuullisessa ajassa suullisten kuulemisten päivämäärä, aika ja paikka. Mikä tahansa välimiehen ratkaisu tuomiosta voidaan tehdä mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Jos välimies myöntää sinulle palkinnon, joka on suurempi kuin edellinen ratkaisutarjous, jonka Yhtiö teki sinulle ennen välimiesmenettelyn aloittamista, Yhtiö maksaa sinulle palkinnosta suuremman tai 2 500,00 dollaria. Kukin osapuoli vastaa omista välimiesmenettelystä aiheutuvista kustannuksistaan ja maksaa saman verran vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarjoajan palkkioita ja kustannuksia.

Lisäsäännöt ulkonäköön perustumattomalle välimiesmenettelylle. Jos välimiespohjainen välimiesmenettely valitaan, välimiesmenettely suoritetaan puhelimitse, verkossa ja / tai yksinomaan kirjallisten huomautusten perusteella; välimiesmenettelyn aloittavan osapuolen on valittava erityinen tapa. Välimiesmenettely ei merkitse osapuolten tai todistajien henkilökohtaista läsnäoloa, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Määräajat. Jos sinä tai yritys pyrkivät välimiesmenettelyyn, välimiesmenettely on aloitettava ja / tai vaadittava vanhentumisajan kuluessa ja AAA-sääntöjen mukaan asiaankuuluvalle vaatimukselle asetetussa määräajassa.

Välimiehen auktoriteetti. Jos välimiesmenettely aloitetaan, välimies päättää sinun ja Yhtiön oikeudet ja vastuut, eikä riitaa yhdistetä muihin asioihin tai yhdistetä muihin asioihin tai osapuoliin. Välimiehellä on valtuudet myöntää päätösvaatimukset kokonaan tai osittain kaikista vaatimuksista. Välimiehellä on valtuudet määrätä rahallista vahingonkorvausta ja myöntää kaikki muut kuin rahalliset korjaustoimenpiteet tai helpotukset, jotka henkilöllä on sovellettavan lain, AAA-sääntöjen ja ehtojen nojalla. Välimiehen on annettava kirjallinen ratkaisu ja lausunto päätöksestä, joissa kuvataan ratkaisun perustana olevat olennaiset havainnot ja johtopäätökset. Välimiehellä on sama toimivalta myöntää helpotusta yksilöllisesti kuin tuomioistuimen tuomarilla. Välimiehen tuomio on lopullinen ja sitova sinua ja yritystä.

Tuomariston oikeudenkäynnistä luopuminen. OSAPUOLET ODOTTAVAT TÄMÄN PERUSSÄÄNNÖN JA LAINSÄÄDÄNNÖN OIKEUDEN MÄÄRÄT TUOMIOISTUIMEEN JA KOKEILUJEN TUOMIOIDEN TAI TUOMIOISTUIMEN KANSSA, sen sijaan että ne valitsevat, että kaikki vaatimukset ja riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä tämän välityssopimuksen mukaisesti. Välimiesmenettelyt ovat tyypillisesti rajoitetumpia, tehokkaampia ja halvempia kuin tuomioistuimessa sovellettavat säännöt, ja tuomioistuin valvoo niitä hyvin rajoitetusti. Siinä tapauksessa, että sinun ja yhtiön välillä syntyy oikeudenkäyntejä missä tahansa osavaltiossa tai liittovaltion tuomioistuimessa, joka vaatii välimiesmenettelyn vapauttamista tai täytäntöönpanoa tai muuten, sinä ja yhtiö luoputte kaikista oikeuksista jurialle, vaan valitset kiistan ratkaisemisen tuomari.

Luokan tai konsolidoitujen toimien luopuminen. Kaikki tämän välimiesmenettelyn piiriin kuuluvat vaatimukset ja riidat on soviteltava tai riitauttava yksilöllisesti eikä ryhmäkohtaisesti, eikä useamman kuin yhden asiakkaan tai käyttäjän vaatimuksia voida sovitella tai riitauttaa yhdessä tai yhdistää muiden asiakkaiden vaatimusten kanssa. tai käyttäjä.

Luottamuksellisuus. Välimiesmenettelyn kaikkien näkökohtien on oltava ehdottoman luottamuksellisia. Osapuolet sopivat luottamuksellisuuden säilyttämisestä, ellei laissa toisin määrätä. Tämä kohta ei estä osapuolta toimittamasta tuomioistuimelle tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, välitystuomion panemiseksi täytäntöön tai hakemasta kieltomääräyksiä tai oikeudenmukaista korvausta.

Jaettavuus. Jos jonkin välimiesmenettelyn osan tai osien todetaan lain mukaan olevan pätemätön tai toimivaltaisen tuomioistuimen toteuttamaton, kyseisellä osalla tai osilla ei ole voimaa ja vaikutusta, ja ne irtisanotaan ja loppuosa sopimuksesta jatka täydellä voimalla.

Oikeus luopua. Osapuoli, jota vastaan vaatimus on nostettu, voi luopua kaikista tai kaikista tässä välimiesmenettelyssä asetetuista oikeuksista ja rajoituksista. Tällainen luopuminen ei saa luopua tai vaikuttaa tämän välimiesmenettelyn muihin osiin.

Sopimuksen voimassaolo. Tämä välityssopimus säilyy voimassa suhteesi päättymisen jälkeen Yrityksen kanssa.

Vähäisten vaatimusten tuomioistuin. Edellä mainitusta huolimatta joko sinä tai yhtiö voitte nostaa yksittäisen kanteen vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa.

Hätäapu. Joka tapauksessa edellä mainitut kumpikin osapuoli voi hakea oikeudenmukaista hätäapua osavaltiossa tai liittovaltion tuomioistuimessa säilyttääkseen nykyisen tilanteen välimiesmenettelyssä. Väliaikaisten toimenpiteiden pyyntöä ei katsota luopumiseksi muista tämän välimiesmenettelyn mukaisista oikeuksista tai velvoitteista.

Vaatimukset, jotka eivät kuulu välimiesmenettelyyn. Edellä esitetystä huolimatta tämä välityssopimus ei koske kunnianloukkausta, tietokonepetoksia ja väärinkäytöksiä koskevan lain rikkomista ja toisen osapuolen patentin, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai liikesalaisuuksien rikkomista tai väärinkäyttöä koskevia väitteitä.

Kaikissa olosuhteissa, joissa edellinen välimiesmenettelysopimus antaa osapuolille mahdollisuuden käydä oikeudenkäyntejä oikeudessa, osapuolet sopivat tällöin alistuvan Alankomaiden kreivikunnassa Kaliforniassa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan.

Sivustolle voidaan soveltaa Yhdysvaltain vientivalvontalakeja, ja siihen voidaan soveltaa muiden maiden vienti- tai tuontisäännöksiä. Suostut olemaan viemättä, viemättä uudelleen tai siirtämättä suoraan tai epäsuorasti yhtiöltä hankittuja Yhdysvaltojen teknisiä tietoja tai sellaisia tietoja hyödyntäviä tuotteita Yhdysvaltojen vientilakien tai -sääntöjen vastaisesti.

Yritys sijaitsee osiossa 10.8. Jos asut Kaliforniassa, voit ilmoittaa valituksista Kalifornian kuluttajaministeriön kuluttajatuotteiden osaston valitusapuyksikölle ottamalla heihin yhteyttä kirjallisesti osoitteessa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, tai puhelimitse numeroon (800). ) 952-5210.

Sähköinen viestintä. Sinun ja yrityksen välisessä viestinnässä käytetään sähköisiä keinoja riippumatta siitä, käytätkö Sivustoa vai lähetätkö meille sähköpostia, vai ilmoittaako yritys ilmoituksia Sivustolle vai viestiikö sinuun sähköpostitse. Sopimustarkoituksia varten (a) suostut vastaanottamaan ilmoituksia yhtiöltä sähköisessä muodossa; ja (b) sopia, että kaikki ehdot, sopimukset, ilmoitukset, paljastukset ja muut viestit, jotka Yhtiö tarjoaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki oikeudelliset velvoitteet, jotka tällainen viestintä täyttäisi, jos se kirjoitettaisiin paperiversiona.

Koko ehdot. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillä koskien Sivuston käyttöä. Epäonnistumme käyttää tai panna täytäntöön mitään näiden ehtojen oikeuksia tai määräyksiä ei toimi luopumiseksi tällaisista oikeuksista tai määräyksistä. Näiden ehtojen osioiden otsikot ovat vain mukavuuden vuoksi, eikä niillä ole laillisia tai sopimuksellisia vaikutuksia. Sana "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta". Jos minkä tahansa näiden ehtojen määräyksen katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, näiden ehtojen muut määräykset eivät muutu ja pätemättömän tai täytäntöönpanokelvoton määräyksen katsotaan muutetun siten, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lain sallimassa laajuudessa. Suhteesi yritykseen on riippumaton urakoitsija, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Näitä ehtoja ja tässä mainittuja oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ei saa luovuttaa, alihankkia, siirtää tai muutoin siirtää ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja kaikki edellä mainittua rikkovat yritys-, alihankinta-, siirto- tai siirtoyritykset ovat mitättömiä mitätön. Yritys voi vapaasti luovuttaa nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat siirronsaajia.

Yksityisyytesi. Lue tietosuojakäytäntömme.

Tekijänoikeus- / tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeus ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki sivustolla esitetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat omaisuuttamme tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää näitä merkkejä ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka voi omistaa merkit.

Yhteystiedot

Osoite: Braubachstraße 1, 60311 Frankfurt am Main

Sähköposti: smartcryptoclubltd@gmail.com